Hvordan skifter man læse/skiverettigheder hiraisk på filer og foldere i linux:

For foldere, brug: find . -type d -exec chmod 123 ‘{}’ +

For filer brug: find . – type f -exec chmod 123 ‘{}’ +

-type d = type directory

-type f = Type filer

så nemt er det 🙂

PS: ved brug af ‘{}’ + for du ikke problemer med filer / mapper som indeholder mellemrum