Resize billeder med Mogrify

Med denne shell kommando søger man fra den folder man står i og ned efter “find .” = Find i denne folder og underliggende

find . -type f -name “*.jpg” -print0 | xargs -0 mogrify -resize 480×480 -compress JPEG -quality 90 -strip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.