Reload windows Enviroment Variables whitout restart

Hvordan kan man dog reloade Whitdows System Enviroments Variable uden at skulle genstarte eller logge ud og logge ind, og hvorfor skulle man dog dette. Jo det er jo smart hvis man gerne vil teste Variablerne man har tilføjet for at teste om FFmpeg nu virker efter man har installere fra “FFmpeg for Windows” og synes det kunne være dejligt kun at skulle taste “ffmpeg -i input.avi output.mp4” fordi man er misundelig på Linux brugerne.

Men for at kunne reloaded “Enviroment Variables” skal der bruges to scripts 1 .vbs og en .bat

I resetvars.vbs scriptet skal du putte følgende kode

Set oShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
filename = oShell.ExpandEnvironmentStrings("%TEMP%\resetvars.bat")
Set objFileSystem = CreateObject("Scripting.fileSystemObject")
Set oFile = objFileSystem.CreateTextFile(filename, TRUE)

set oEnv=oShell.Environment("System")
for each sitem in oEnv 
    oFile.WriteLine("SET " & sitem)
next
path = oEnv("PATH")

set oEnv=oShell.Environment("User")
for each sitem in oEnv 
    oFile.WriteLine("SET " & sitem)
next

path = path & ";" & oEnv("PATH")
oFile.WriteLine("SET PATH=" & path)
oFile.Close

I det andet script (resetvars.bat filen) skal du putte følgende kode

resetvars.vbs
call "%TEMP%\resetvars.bat"

Nu skal du så eksekvere resetvars.bat for at genindlæse dine “Enviroment Variables”, og du kan gemme disse filer hvor du har lyst, eneste er at de skal ligge i samme folder

PS: Koden der skal tilføjes til “Enviroment Variables” for FFmpeg er ;C:\ffmpeg\bin i slutningen af “Path”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.