Her er en lille snippert af kode til at finde de største filer i dit linux system

du -hsx * | sort -rh | head -10

Hvor:

  • du command -h option : display sizes in human readable format (e.g., 1K, 234M, 2G).
  • du command -s option : show only a total for each argument (summary).
  • du command -x option : skip directories on different file systems.
  • sort command -r option : reverse the result of comparisons.
  • sort command -h option : compare human readable numbers. This is GNU sort specific option only.
  • head command -10 OR -n 10 option : show the first 10 lines.

Kilde www.cyberciti.biz