Shakira – Waka Waka (This Time for Africa) (The Official 2010 FIFA World Cup™ Song)

Shakira – Waka Waka (This Time for Africa) (The Official 2010 FIFA World Cup™ Song)

 

Posted on

FFMPeg howto autocrop black borders

for at fjerne de sorte kanter der tit er øverst og nederst på en film ved brug af FFmPeg gør du følgende

 1. Først finder vi størrelsen på kanterne
  ffmpeg -ss 00:02:00 -i video_to_crop.mp4 -t 1 -vf cropdetect -f null - 2>&1 | awk '/crop/ { print $NF }' | tail -1

  -ss for at komme forbi starten af filmen som tit er helt sort
  dette giver et output som kan se sådan her ud:

  crop=1280:544:0:88
 2. Tilføj
  crop=1280:544:0:88

  til din almindelige codelinie for FFmPeg. f.eks. sådan her:

  ffmpeg -i video_to_crop.mp4 -y -c:v libx265 -preset medium -crf 25 -c:a aac -b:a 128k -vf crop=1280:544:0:88 færdig_cropped_video.mp4

crop værdigerne er angivet som: brede:højde:x:y
X er = den horizontale værdi fra venstre mod højre
Y er = den Lodrette startpunkt fra toppen og mod bunden

Posted on