Underkendt bilsyn Mitsubishi Galant 2,4 GDI

Her er billeder af alvorlige fejl og mangler efter bilen skulle være synet uden anmærkninger, så her ses jo tydeligt hvor godt det var at ligge syn ud til private firmer, fremfor at staten tager sig af det lovmessige.

 

Updateret 23. Juni 2011

“Citat Start”

Her er en kopi af afgørelsen fra trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen vender hermed tilbage med svar på Deres klage af 7. april 2011 over syn af Mitsubishi Galant med reg.nr. FB25773 den 24. marts 2011 hos A-Inspektion, Navervej 16, 8600 Silkeborg.

På baggrund af Deres henvendelse har Trafikstyrelsen besigtiget bilen den 14. april 2011.

Trafikstyrelsen finder på det foreliggende grundlag, at bilen ikke er synet korrekt den 24. marts 2011 hos A-Inspektion i Silkeborg.

Afgørelsen er truffet på baggrund af følgende:

Ved besigtigelsen den 14. april 2011 har Trafikstyrelsen konstateret nedenstående fejl på bilen:

– Slør i bærekugle nederst i venstre side, jf. afsnit 4.01.001 (5) i Vejledning om syn af køretøjer
– Tæring (> 20 mm) af støvplade ved højre forreste bremseskive, jf. afsnit 5.01.001 (1) i ovennævnte vejledning

Det er Trafikstyrelsens vurdering, at de to fejl også har været til stede på synstidspunktet den 24. marts 2011.

Trafikstyrelsen giver Dem derfor medhold i Deres klage.
I henhold til § 2, stk. 2, i Lov om godkendelse og syn af køretøjer, nr. 473 af 9. juni 2004 kan politiet eller Færdselsstyrelsen indkalde et registreret køretøj til syn til kontrol af, om det opfylder bestemmelserne i færdselsloven eller forskrifter, der er udfærdiget i medfør af færdselsloven.

Da der ved besigtigelsen af ovennævnte bil den 14. april 2011 er konstateret fejl, som betyder, at bilen ikke kan godkendes, vil Trafikstyrelsen indkalde bilen til syn for at kontrollere, at fejlene er udbedret, jf. § 2, stk. 2, i Lov om godkendelse og syn af køretøjer, nr. 473 af 9. juni 2004.

De vil modtage indkaldelsen til syn fra SKAT.

Vi skal gøre opmærksom på, at Trafikstyrelsen tager stilling til klager i forbindelse med de tekniske og juridiske krav til et syns gennemførelse.

Trafikstyrelsen har imidlertid ikke beføjelse til at forpligte en synsvirksomhed økonomisk, og Trafikstyrelsen har således ikke kompetence til at afgøre, om virksomheden har handlet ansvarspådragende i et omfang, der kan begrunde et erstatningsansvar.

Denne afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for Transportministeriet eller anden administrativ myndighed jf. § 74, stk. 4 i Bekendtgørelse nr. 762 af 8. juli 2004 om godkendelse og syn af køretøjer.

A-Inspektion modtager kopi af denne afgørelse.

“Citat Slut”

Hvad betyder dette så for synsstedet…? faktisk ingen ting, for “straffen” bliver 3 tilfældige kontroleftersyn. Ved fejl i et af kontroleftersyn bliver de tilkendt 3 nye kontroleftersyn osv. der sker i praksis ingen ting ved at synsstedet tilsidesætter loven og plejer deres økonomiske interesser og er ligeglade med folks sikkerhed.

 

Læs mere om mit møde med Globus Bilder, Silkeborg v/Henrik Thomsen

Posted on

PS3 Harry Potter years 1-4 cheats Lego

Cheat: Codes
Head to the Wiseacres Wizarding Equipment in the Leaky Cauldron hub area. It can be found in Diagon Alley. You can enter the following codes upstairs for the desired effect.

Cheats

 • AUC8EH – Carrot Wands
 • H27KGC – Character Studs
 • HA79V8 – Character Token Detector
 • T7PVVN – Christmas
 • 4DMK2R – Disguise
 • J9U6Z9 – Extra Hearts
 • ZEX7MV – Fall Rescue
 • Z9BFAD – Fast Dig
 • FA3GQA – Fast Magic
 • 84QNQN – Gold Brick Detector
 • TTMC6D – Hogwarts Crest Detector
 • F88VUW – Ice Rink
 • QQWC6B – Invincibility
 • 7AD7HE – Red Brick Detector
 • 89ML2W – Regenerate Hearts
 • H8X69Y – Score x10
 • 74YKR7 – Score x2
 • J3WHNK – Score x4
 • XK9ANE – Score x6
 • HUFV2H – Score x8
 • HZBVX7 – Silhouttes
 • BMEU6X – Singing Mandrake
 • 67FKWZ – Stud Magnet

Red Bricks

 • AUC8EH – Carrot Wands
 • H27KGC – Character Studs
 • HA79V8 – Character Token Detector
 • T7PVVN – Christmas
 • J9U6Z9 – Extra Hearts
 • Z9BFAD – Fast Dig
 • FA3GQA – Fast Magic
 • 84QNQN – Gold Brick Detector
 • TTMC6D – Hogwarts Crest Detector
 • F88VUW – Ice Rink
 • QQWC6B – Invincibility
 • 7AD7HE – Red Brick Detector
 • 89ML2W – Regenerate Hearts
 • HZBVX7 – Silhouettes
 • BMEU6X – Singing Mandrake
 • 67FKWZ – Stud Magnet

Gold Bricks

 • QE4VC7 – Gold Brick 01
 • FY8H97 – Gold Brick 02
 • 3MQT4P – Gold Brick 03
 • PQPM7Z – Gold Brick 04
 • ZY2CPA – Gold Brick 05
 • 3GMTP6 – Gold Brick 06
 • XY6VYZ – Gold Brick 07
 • TUNC4W – Gold Brick 08
 • EJ42Q6 – Gold Brick 09
 • GFJCV9 – Gold Brick 10
 • DZCY6G – Gold Brick 11

Spells

 • VE9VV7 – Accio
 • QFB6NR – Anteoculatia
 • 6DNR6L – Calvorio
 • 9GJ442 – Colovaria
 • CD4JLX – Engorgio Skullus
 • MYN3NB – Entomorphis
 • ND2L7W – Flipendo
 • ERA9DR – Glacius
 • H8FTHL – Herbifors
 • YEB9Q9 – Incarcerous
 • 2M2XJ6 – Locomotor Mortis
 • JK6QRM – Multicorfors
 • UW8LRH – Redactum Skullus
 • 2UCA3M – Rictusempra
 • U6EE8X – Slugulus Eructo
 • UWDJ4Y – Stupefy
 • KWWQ44 – Tarentallegra
 • YZNRF6 – Trip Jinx

Posted on